Kostnadsoptimalitet - Energiregler i TEK

I henhold til EUs bygningsenergidirektiv skal nasjonale energikrav til bygninger være basert på kostnadsoptimalitet. Da må kostnader og energibesparelse av aktuelle tiltak dokumenteres. Rapporten er utarbeidet av Multiconsult og SINTEF Byggforsk på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og ferdigstilt i desember 2012.

I henhold til EUs bygningsenergidirektiv skal nasjonale energikrav til bygninger være basert på kostnadsoptimalitet. Da må kostnader og energibesparelse av aktuelle tiltak dokumenteres. Rapporten er utarbeidet av Multiconsult og Sintef Byggforsk på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og ferdigstilt i desember 2012.

Multiconsult SINTEF: Kostnadsoptimalitet - Energiregler i TEK