Kostnadsvurdering av boligblokk med kjeller

A/S Bygganalyse og 4B Arkitekter har på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet vurdert byggekostnader for tilgjengelighet i boligblokk. Metodikk og hovedfunn fremgår av notatet og rapporten som er lenket opp her. Ytterligere tekniske data og detaljerte beregninger finnes, se vedlegg 2 - 7 angitt i notatet. Disse kan av interesserte fås ved henvendelse til departementet.

A/S Bygganalyse og 4B Arkitekter har på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) vurdert byggekostnader for tilgjengelighet i boligblokk. Metodikk og hovedfunn fremgår av notatet og rapporten som er lenket opp her. Ytterligere tekniske data og detaljerte beregninger finnes, se vedlegg 2 - 7 angitt i notatet. Disse kan av interesserte fås ved henvendelse til departementet.

Kostnadsvurdering av boligblokk med kjeller - Notat til DiBK

Kostnadsvurdering av boligblokk med kjeller - Rapport fra A/S Bygganalyse og 4B Arkitekter