Kriminalomsorgen i Norge

Kriminalomsorgen i Norge

Faglig og administrativ ledelse

Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen

Akersgt. 42. Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

Telefon 22 24 90 90, sentralbord Regjeringskvartalet

Telefax 22 24 55 90

Kriminalomsorgsavdelingen holder til i 3, 4 og 5 etasje i Høyblokka i Regjeringskvartalet

Ekspedisjonssjef Erik Lund-Isaksen

tl f. 22 24 55 00

Avdelingsdirektør Jan Kato Fremstad, nestleder

tlf. 22 24 55 45

Avdelingsdirektør Kåre Leiksett

tlf. 22 24 55 80

Administrativ seksjon

Avdelingsdirektør Kjerstin Askholt

tlf. 22 24 55 22

Personal og organisasjonsenheten (PO)

Underdirektør Kjell Hugo Jenssen

tlf. 22 24 55 46

Underdirektør Torkell Roar Hoel

tlf. 22 24 55 10

Underdirektør Per Eigil Schwab

tlf. 22 24 51 47

Rådgiver John Gray

tlf. 22 24 55 89

Rådgiver Ingelin L. Søraas

tlf. 22 24 55 63

Rådgiver Per H. Engeland

tlf. 22 24 50 59

Rådgiver Jan Inge Helgheim

tlf. 22 24 55 87

Rådgiver Sissel Hov

Førstekonsulent Mathias Gellein

tlf. 22 24 54 22

Førstekonsulent Trude B. Strømme

tlf. 22 24 55 37

Konsulent Priscilla Gonçalves

tlf. 22 24 55 14

Økonomi- og eiendomsenheten (ØE)

Underdirektør Jan Popelka

tlf. 22 24 55 74

Underdirektør Unni Gunnes

tlf. 22 24 55 20

Rådgiver Anders Eide

tlf. 22 24 55 28

Rådgiver Jan Pedersen

tlf. 22 24 55 49

Førstekonsulent Liv-Kari Nylænd

tlf. 22 24 55 78

Førstekonsulent Lill Marie Gjevre

tlf. 22 24 55 79

Førstekonsulent Bente Gøril B. Johansen

tlf. 22 24 55 77

Klientseksjonen

Avdelingsdirektør Nina Messel

tlf. 22 24 55 60

Enheten for metode og innhold (MI)

Underdirektør Jan Erik Sandlie

tlf. 22 24 55 34

Underdirektør Arne Nilsen

tlf. 22 24 55 58

Rådgiver Rune Fjeld

tlf. 22 24 55 64

Rådgiver Eva Gundersby

tlf. 22 24 55 25

Rådgiver Erika Tonna

tlf. 22 24 55 73

Førstekonsulent Marianne Cae

tlf. 22 24 55 47

Førstekonsulent Even Drangsholt

tlf. 22 24 55 82

Førstekonsulent Hans Gunnar Stey

tlf. 22 24 55 61

Førstekonsulent Vigdis Endal

tlf. 22 24 55 36

Førstekonsulent Anne Dahl

tlf. 22 24 55 85

Enkeltsak- og regelverksenheten (ER)

Underdirektør Thor Juul-Andresen

tlf. 22 24 55 50

Underdirektør Kari Meling

tlf. 22 24 55 65

Underdirektør Elisabeth Barsett

tlf. 22 24 55 62

Rådgiver Johan Berg

tlf. 22 24 55 27

Rådgiver Margrethe Spydevold

tlf. 22 24 52 47

Rådgiver Jon Sverre Bråthen

tlf. 22 24 55 38

Rådgiver Nils Leyell Finstad

tlf. 22 24 55 71

Førstekonsulent Kirsten Sund

tlf. 22 24 55 40

Førstekonsulent Kristin Lyså Bugge

tlf. 22 24 55 35

Førstekonsulent Toril Fladseth

tlf. 22 24 55 41

Førstekonsulent Håvard Austad

tlf. 22 24 55 57

Førstekonsulent Liv Øyen

tlf. 22 24 55 91

Førstekonsulent Maiken R. Reehorst

tlf. 22 24 55 23

Konsulent Hege Henriksson

tlf. 22 24 55 39

Konsulent Harald Busengdal

tlf. 22 24 55 53

Konsulent Halina Pawlak

tlf. 22 24 55 54

Konsulent Åse Bagge Jebens

tlf. 22 24 55 48

Konsulent Oven Egeland

tlf. 22 24 55 09

Sikkerhet- og inspeksjonsenheten (SI)

Underdirektør Stein Nilsen

tlf. 22 24 55 32

Rådgiver Arild Endresplass

tlf. 22 24 55 42

Rådgiver Liv Henly

tlf. 22 24 55 56

Rådgiver Ole Johan Heir

tlf. 22 24 55 75

Rådgiver Runar Jenserud

tlf. 22 24 55 84

Intern administrativ enhet

Avdelingsdirektør Jan Kato Fremstad

Rådgiver Grethe R. Fodstad

Underdirektør Heide Mari Olsen Bryn

Førstekonsulent Hilde Torvund

Konsulent Aline de Luna Konsulent

Priscilla Gonçalves

tlf. 22 24 55 45

tlf. 22 24 55 88

tlf. 22 24 55 26

tlf. 22 24 55 16

tlf. 22 24 55 70

tlf. 22 24 55 14

Arkiv fax 22 24 55 90

Kontorleder Margrete Klakegg

tlf. 22 24 54 49

F. sekretær Helene Råd Langseth

tlf. 22 24 55 98

Førstefullmektig Liv Daleng

tlf. 22 24 55 83

Førstefullmektig Judith Mathisen

tlf. 22 24 55 59

Forværelsene

1. sekretær - toppledergruppen, Maren Anne Myrvold

tlf. 22 24 55 01

Sekretær - personal og org., Rosita Johansen

tlf. 22 24 55 03

Sekretær - økonomi og eiendom, Merete Hauger

tlf. 22 24 55 19

1. sekretær - metode og innhold/sikkerhet-

og inspeksjon, Bjørg Myhren

tlf. 22 24 55 81

Sekretær - enkeltsak og regelverk, Sigvor Prøis

tlf. 22 24 55 51

Sekretær - enkeltsak og regelverk, Uzma Qayyum

tlf. 22 24 55 31

Økonomisystemprosjektet

Prosjektleder Terje Weber

tlf. 22 24 55 18

Internasjonalt fengselssamarbeid

Avdelingsdirektør Asbjørn Langås

tlf. 22 24 55 30

Konsulent Bjørn Aage Christensson

tlf. 22 24 55 13

Regionaliseringsprosjektet

Kontor: Venstres Hus, Møllergt. 16. Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

Underdirektør Torgeir Heimli

tlf. 22 24 55 06

Rådgiver Suzanne Five

tlf. 22 24 55 08

Regiondirektører

Direktør Ellinor Houm - region Øst

tlf. 67 16 10 00

Direktør Bjørn Krogsrud - region Nordøst

tlf. 22 24 48 32

Direktør Eystein Hilding Eriksen - region Sør

tlf. 33 30 73 78

Direktør Per Sigurd Våge - region Vest

tlf. 55 39 36 05

Direktør Gudmund Idsø - region Sørvest

tlf. 51 53 39 70

Direktør Asbjørn Roald - region Nord

tlf. 73 82 60 73

Lovprosjektet

Kontor: Venstres Hus, Møllergt. 16. Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

Underdirektør Sissel Kofoed

tlf. 22 24 55 86

Rådgiver Unni Mette Vårdal

tlf. 22 24 55 43

Rådgiver Elin Riise

tlf. 62 59 70 75

Kriminalomsorgen - Ytre etat

Kriminalomsorgens IT-tjeneste KITT

Hovedkontor

Sørkedalsvn. 27 b. Postboks 8151 Dep, 0033 Oslo

tlf. 22 06 80 00

fax 22 06 82 01

Direktør Arne Rosenstrøm

KITT avdeling Horten

Vognmansgt. 7, 3187 Horten

tlf. 33 04 74 25

fax 33 04 85 75

Rådgiver Tor Løver

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Teisenvn. 5. Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo

tlf. 23 06 71 00

fax 23 06 71 02

Direktør Harald Føsker

Landsfengslene

Ullersmo landsfengsel

Ullersmovn. Postboks 2, 2040 Kløfta

tlf. 63 92 73 00

fax 63 98 13 42

Direktør Ellen C. Bjercke

Underdirektør Tor Pettersen

Kroksrud arbeidskoloni

Postboks 2 Gotland, 2040 Kløfta

tlf. 63 92 74 70

fax 63 98 31 95

Inspektør Jomar Berge

Frigangshjemmet

Arupsgate 3, 0192 Oslo

tlf. 22 19 72 71

fax 22 19 05 11

Inspektør Rogeir Emblemsvåg

Bredtveit fengsel og sikringsanstalt

Trondheimsvn. 375. Postboks 1 Kaldbakken, 0901 Oslo

tlf. 22 80 34 20

fax 22 25 86 33

Direktør Dan Strømme

Underdirektør Hilde Lundeby

Avdeling Østensjø

Østensjøveien 50 c, 0667 Oslo

tlf. 22 64 59 10

fax 22 64 36 48

Inspektør Lisbeth Sollied

Ila landsfengsel og sikringsanstalt

Jøssingvn. 33. Postboks 150, 1332 Østerås

tlf. 67 16 10 00

fax 67 14 98 40

Fung. direktør Rune Trahaug

Bastøy landsfengsel

Bastøy. Postboks 100, 3191 Horten

tlf. 33 08 37 00

fax 33 07 32 39

Direktør Erik Såheim

Rådgiver Øyvind Alnes

Bergen landsfengsel

Steinestøvegen 401. Postboks 230 Nyborg, 5871 Bergen

tlf. 55 39 36 00

fax 55 39 36 50

Fung. direktør Per Helge Nilsen

Avdeling Osterøy

Ulvsnesøy. Postboks 43, 5726 Vaksdal

tlf. 56 39 18 71

fax 56 39 17 70

Distriktsadministrasjonen

Østre fengselsdistrikt

Urtegt. 9. Postboks 9292 Grønland, 0134 Oslo

tlf. 23 30 49 50

fax 23 30 49 99

Fung. direktør Else Marie Behring

Søndre fengselsdistrikt

Postboks 2120 Berg, 3103 Tønsberg

tlf. 33 30 73 70

fax 33 36 93 63

Fung. direktør Per Nielsen

Vestre fengselsdistrikt

Åna, 4365 Nærbø

tlf. 51 79 90 00

fax 51 79 91 00

Direktør Rune Labråthen

Underdirektør Ståle Olsen

Nordre fengselsdistrikt

Bromstadvn. 72, 7495 Trondheim

tlf. 73 82 60 00

fax 73 90 12 10

Fung. direktør Per Engesbak

Fung. underdirektør Cato Franzen

Anstaltene i Østre fengselsdistrikt

Oslo kretsfengsel

Åkebergvn. 11, postboks 9292 Grønland, 0134 Oslo

tlf. 22 19 92 00

fax 22 68 59 22

Direktør Are Høidal

Hamar kretsfengsel

Grønnegt.131. Postboks 590, 2304 Hamar

tlf 62 54 36 50

fax 62 54 36 51

Inspektør Johan Kampenhøy

Gjøvik kretsfengsel

Skolegt. 1, 2821 Gjøvik

tlf. 61 17 16 15

fax 61 17 68 20

Inspektør Harald Kristensen

Kongsvinger kretsfengsel

Eiler Baanrudsv. 8, 2212 Kongsvinger

tlf. 62 81 02 22

fax 62 81 55 84

Inspektør Svein Arne Tvedt

Fredrikstad kretsfengsel

Tøyhusgaten 42, 1632 Fredrikstad

tlf. 69 32 48 00

fax 69 32 29 34

Inspektør Leif Skaug

Sarpsborg kretsfengsel

Bryggerivn. 7. Postboks 180, 1701 Sarpsborg

tlf. 69 15 50 33

fax 69 15 32 10

Inspektør Lasse Andresen

Trøgstad kretsfengsel

Postboks 103 Havnås, 1860 Trøgstad

tlf. 69 82 78 00

fax 69 82 77 90

Inspektør Geir Bjørkli

Eidsberg hjelpefengsel

Vandugbakken 89, 1850 Mysen

tlf. 69 89 17 77

fax 69 89 11 50

Inspektør Ellen Solbrekke

Moss hjelpefengsel

Kirkegt. 14, 1500 Moss

tlf. 69 25 30 30

fax 69 25 05 99

Inspektør Jan Ove Skaug

Ilseng arbeidskoloni

Postboks 40, 2344 Ilseng

tlf. 62 57 44 50

fax 62 57 44 51

Inspektør Roger Larsen

Vestre Slidre arbeidskoloni

2960 Røn

tlf. 61 34 30 80

fax 61 34 34 80

Inspektør Øyvind Kjelsberg

Anstaltene i Søndre fengselsdistrikt

Ringerike kretsfengsel

Justisvn. Postboks 40, 3533 Tyristrand

tlf. 32 11 34 00

fax 32 11 35 90

Direktør Sigbjørn Hagen

Berg kretsfengsel

Postboks 2120 Berg, 3103 Tønsberg

tlf. 33 30 73 00

fax 33 36 94 02

Inspektør Kai Henning Sudland

Arendal kretsfengsel

Parkvn. 6. Postboks 85, 4801 Arendal

tlf. 37 02 11 27

fax 37 02 73 70

Inspektør Gordon Gabrielsen

Avdeling Håvet

Parkvn. 6. Postboks 85, 4801 Arendal

tlf. 37 02 11 27

fax 37 02 73 70

Skogsforlegningen Kleivgrend

3870 Fyresdal

tlf. 35 04 23 29

fax 34 04 23 29

Drammen kretsfengsel

Erik Børresensgt. 20, 3015 Drammen

tlf. 32 21 98 00

fax 32 21 98 50

Inspektør Audun Tjore

Horten kretsfengsel

Langgt. 1, 3187 Horten

tlf. 33 07 18 00

fax 33 07 18 01

Inspektør Anita Jensrud

Kragerø kretsfengsel

Kragerøvn. 11, 3770 Kragerø

tlf. 35 98 16 88

fax 35 98 25 16

Inspektør Harald Schjeldrup

Larvik kretsfengsel

Herregårdssletta 2. Postboks 1208 Øya, 3254 Larvik

tlf. 33 18 62 60

fax 33 18 57 75

Inspektør Øyvinn Leren

Sandefjord kretsfengsel

Rådhusgt. 2 b, 3200 Sandefjord

tlf. 33 46 21 91

fax 33 46 80 38

Inspektør John Robert Nilsen

Sem kretsfengsel

Semsbyvn. 104. Postboks 84, 3107 Sem

tlf. 33 30 81 00

fax 33 30 81 50

Inspektør Alf Bjarne Nilsen

Skien kretsfengsel

Rødmyrlia 43. Postboks 2720 Kjørbekk, 3702 Skien

tlf. 35 90 05 00

fax 35 90 05 05

Inspektør Karl Gustav Knutsen

Skogsforlegningen (midlertidig stengt)

3878 Vråliosen

tlf. 33 05 51 88

fax 33 05 51 88

Hassel kretsfengsel

Hasselvn. Postboks 60, 3330 Skotselv

tlf. 32 25 16 50

fax 32 25 16 99

Inspektør Helge Aaby

Hof arbeidskoloni

Vikevn. 8, 3090 Hof

tlf. 33 09 54 40

fax 33 09 54 90

Inspektør Halvard Stenseth

Anstaltene i Vestre fengselsdistrikt

Åna kretsfengsel

Åna, 4365 Nærbø

tlf. 51 79 90 00

fax 51 79 91 00

Direktør Rune Labråthen

Kristiansand kretsfengsel

Tollbodgt. 45. Service 507, 4605 Kristiansand

tlf. 38 07 63 87

fax 38 07 60 07

Inspektør Tor Brekke

Stavanger kretsfengsel

Finnestad. Postboks 5031 Dusavik, 4004 Stavanger

tlf. 51 83 93 00

fax 51 83 93 01

Inspektør Kristian Håvarstein

Haugesund kretsfengsel

Skillebekkgt. 10. Postboks 1354, Gard, 5501 Haugesund

tlf. 52 70 54 00

fax 52 70 54 10

Inspektør Narve Kallevik

Ålesund kretsfengsel

Kippervikgt. 16, 6003 Ålesund

tlf. 70 11 83 40

fax 70 11 83 50

Inspektør Hans Inge Gjørstad

Molde kretsfengsel

Øvrevei 1. Postboks 10 Sentrum, 6401 Molde

tlf. 71 20 24 10

fax 71 20 24 11

Inspektør Ingeir Klemetrud

Vik hjelpefengsel

6893 Vik I Sogn

tlf. 57 6952 08

fax 57 69 55 38

Inspektør Terje Blomseth

Sandeid arbeidskoloni

5585 Sandeid

tlf. 53 76 14 00

fax 53 76 15 58

Inspektør Olav Gil

Anstaltene i Nordre fengselsdistrikt

Vadsø kretsfengsel

Dr. Skogsholmsgt. 2. Postboks 23, 9801 Vadsø

tlf. 78 94 11 00

fax 78 95 14 78

Inspektør Sigmund Korvanen

Tromsø kretsfengsel

Baldersvei 15. Postboks 3260 Grønnåsen, 9275 Tromsø

tlf. 77 67 00 55

fax 77 67 27 57

Inspektør Herulf Johansen

Bodø kretsfengsel

Hålogalandsgt. 91, 8008 Bodø

tlf. 75 52 65 72

fax 75 52 66 45

Inspektør Geir Broen

Trondheim kretsfengsel

Bromstadvn. 72, 7495 Trondheim

tlf. 73 82 60 00

fax 73 90 12 10

Fung. underdirektør Per Engesbak

Avdeling Leira

Brattsbergvn. 189, Bjørkmyr, 7036 Trondheim

tlf. 73 96 42 88

fax 73 96 50 75

Inspektør Roar Moholt

Frigangshjemmet

Kongensgt. 95, 7012 Trondheim

tlf. 73 52 27 66

fax 73 53 59 40

Mosjøen hjelpefengsel

Mathias Bruunsgt. 23, 8657 Mosjøen

tlf. 75 17 18 27

fax 75 17 29 14

Inspektør Johan Svendsen

Verdal arbeidskoloni

Postboks 834, 7651 Verdal

tlf. 74 07 30 30

fax 74 07 64 19

Inspektør Ole Annar Vakstad

Kriminalomsorg i frihet

Kriminalomsorg i frihet i Oslo Sentrum

Nordahl Brunsgt. 5. Postboks. 6835
St. Olavsplass, 0130 Oslo

fax 22 20 14 36

tlf. 22 20 14 35

Kontorsjef Anne Marit Thorsrud

Kriminalomsorg i frihet i Oslo Øst

Christian Krohgsgt. 34, 0186 Oslo

tlf. 22 99 52 20

fax 22 20 90 20

Kontorsjef Lisbeth Jensen

Sandaker hybelhus

Åsengt. 8 d, 0480 Oslo

tlf. 2215 19 03

fax 22 22 52 32

Prosjektleder Kim Ekhaugen

Kriminalomsorg i frihet i Oslo Nord

Lørenvn. 68. Postboks 117 - Økern, 0509 Oslo

tlf. 22 88 56 00

fax 22 72 2323

Kontorsjef Reidar Espedal

Kriminalomsorg i frihet i Akershus

Jernbanevn. 6. Postboks 433, 1401 Ski

tlf. 64 87 74 87

fax 64 87 18 22

Kontorsjef Turid Wenche Bachke

Underkontor i Sandvika

Rådmann Halmrastsv. 18. Postboks 348, 1301 Sandvika

tlf. 67 56 61 40

fax 67 56 41 45

Leder Liv Romsdal

Underkontor i Lillestrøm

Nittedalsgt. 1 a. Postboks 399, 2001 Lillestrøm

tlf. 63 81 82 78

fax 63 80 20 01

Leder Bjørn Haastøl

Kriminalomsorg i frihet i Østfold

Brochsgt. 3. Postboks 40, 1601 Fredrikstad

tlf. 69 30 04 44

fax 69 30 04 45

Fung. kontorsjef Idar Tronstad

Underkontor i Moss

Klostergt. 7. Postboks 372, 1502 Moss

tlf. 69 25 39 96

fax 69 25 31 17

Leder Roda Harridsleff

Kriminalomsorg i frihet i Hedmark

Falsensgt. 12. Postboks 163, 2302 Hamar

tlf. 62 53 33 44

fax 62 53 35 87

Kontorsjef Stein Johnsen

Underkontor i Kongsvinger

Gågaten 5. Postboks 558, 2211 Kongsvinger

tlf. 62 81 49 42

fax 62 81 49 32

Leder Grete Arnesen

Kriminalomsorg i frihet i Oppland

Strandgt. 13 a. Postboks 183, 2801 Gjøvik

tlf. 61 18 30 00

fax 61 18 30 10

Kontorsjef Einar Fæste

Underkontor i Lillehammer

Storgt. 75. Postboks 79, 2601 Lillehammer

tlf. 61 24 85 80

fax 61 24 85 85

Leder Egil Brustuen

Kriminalomsorg i frihet i Buskerud

Øvre Storgt. 4-6. Postboks 315 Bragernes 3018 Drammen

tlf. 32 83 78 29

fax 32 83 78 55

Kontorsjef Berit Furøy

Underkontor i Ringerike

Oslovn. 10. Postboks 298, 3502 Hønefoss

tlf. 32 18 18 60

fax 32 18 18 66

Underkontorleder Finn Augdal

Drammen hybelhus

Buskerudvn. 195 3027 Drammen

tlf. 32 82 21 17

fax 32 82 58 20

Bestyrer Birgit Midtgård

Kongsbergkontoret (betjent torsdag)

tlf. 32 72 44 30

Kriminalomsorg i frihet i Vestfold

Statens Hus, Anton Jensensgt. 5. Postboks 2066 3103 Tønsberg

tlf. 33 37 10 60

fax 33 37 12 55

Kontorsjef Siv Hvidsten

Underkontor i Sandefjord

Dronningensgt. 3. Postboks 135, 3201 Sandefjord

tlf. 33 46 80 47

fax 33 46 72 40

Leder Sigurd Kyste

Underkontor i Horten

Storg. 19. Postboks 366, 3191 Horten

tlf. 33 04 13 85

fax 33 04 78 62

Leder Kjersti Soelberg

Kriminalomsorg i frihet i Telemark

Lundegt. 11 a, 3724 Skien

tlf. 35 58 86 80

fax 35 58 86 81

Kontorsjef Roger Holmern

Underkontor i Notodden

Storgt. 50 Postboks 89, 3671 Notodden

tlf. 35 01 00 18

fax 35 01 42 11

Leder Anund Stuvrud

Underkontor i Kragerø

Storgt. 21. Postboks 229, 3771 Kragerø

tlf. 35 98 39 22

fax 35 98 39 30

Leder Georg Wroldsen

Kriminalomsorg i Frihet i Aust-Agder

Kystvn. 2, postboks 28, 4801 Arendal

tlf. 37 00 98 50

fax 37 00 98 51

Kontorsjef Bjørn Terje Stoveland

Underkontor i Grimstad

Henrik Ibsensgt. 12. Postboks 153, 4891 Grimstad

tlf. 37 04 21 81

fax 37 04 20 69

Leder Mona Pettersen

Kriminalomsorg i frihet i Vest-Agder

Skippergt. 21. Postboks 344, 4663 Kristiansand

tlf. 38 10 49 50

fax 38 02 55 83

Kontorsjef Gunnulv Mo

Underkontor i Mandal

St. Helenav. 2. Postboks 270, 4503 Mandal

tlf. 38 26 04 11

fax 38 26 53 90

Leder Ronny Johnsen

Kriminalomsorg i frihet i Rogaland

Stiftelsesgt. 7, 4012 Stavanger

tlf. 51 84 66 00

fax 51 53 39 70

Fung. kontorsjef Jorunn Molvær

Underkontor i Haugesund

Skåregt. 127. Postboks 481, 5501 Haugesund

tlf. 52 70 08 90

fax 52 70 08 91

Leder Jan Kvalevaag

Underkontor i Sandnes

Jærvn. 12, 4319 Sandnes

tlf. 51 66 67 07

fax 51 66 67 01

Leder Inaki Echevarria Westli

Auklend hybelhus

Auklendsdalen 72, 4017 Stavanger

tlf. 51 58 83 10

fax 51 58 37 61

Bestyrer Emma Brekklund

Kriminalomsorg i frihet i Hordaland

Nygårdsgt. 4. Postboks 486, 5805 Bergen

tlf. 55 36 49 30

fax 55 36 49 50

Kontorsjef Berit Drange

Underkontor i Odda

Tyssedalsvn. 4, 5751 Odda

tlf. 53 65 05 70

fax 53 65 05 79

Leder Steinar Børve

Underkontor i Stord

Borggt. 9. Postboks 709, 5401 Stord

tlf. 53 41 70 44

fax 53 41 70 50

Leder Paul Stenberg

Kriminalomsorg i Frihet

i Sogn og Fjordane

Strandgt. 25. Postboks 309, 6901 Florø

tlf. 57 74 07 88

fax 57 74 23 11

Kontorsjef Willy Giil

Fylkeshuset i Sogn og Fjordane

Postboks 96, 6861 Leikanger

tlf. 57 65 32 22

fax 57 65 40 88

Leder Kjerstin Risnes

Kriminalomsorg i frihet

i Møre og Romsdal

Storgt. 28, 6400 Molde

tlf. 71 24 66 10

fax 71 24 66 19

Kontorsjef Åsmunn Vikene

Underkontor i Ålesund

Kirkegt. 2, 6004 Ålesund

tlf. 70 12 17 66

fax 70 13 21 40

Leder Ingalill Carina Fasten Flatnes

Underkontor i Kristiansund

Storkaia 9. Postboks 823, 6501 Kristiansund

tlf. 71 67 75 55

fax 71 67 58 08

Leder Anne-Margrethe Waaler

Kriminalomsorg i frihet i Sør - Trøndelag

Kongensgt. 60. Postboks 4415 Hospitalsløkkan 7418 Trondheim

tlf. 73 88 47 30

fax 73 88 47 60

Kontorsjef Lars-Anders Høines

Kriminalomsorg i frihet i Nord - Trøndelag

Strandvn. 38, 7734 Steinkjer

tlf. 74 16 83 90

fax 74 16 83 99

Kontorsjef Gunnar Brevik

Underkontor i Namsos

Forsikringsgården, Abel Meyersgt. 10, 7800 Namsos

tlf. 74 27 52 33

fax 74 27 52 31

Leder Reidun Ulvin

Kriminalomsorg i frihet i Nordland

Storgt. 14. Postboks 500, 8001 Bodø

tlf. 75 54 80 50

fax 75 54 80 51

Kontorsjef Håkon Sandåker

Underkontor i Rana

Ivar Heltzensgt. 1. Postboks 1001 Sentrum
8602 Mo I Rana

tlf. 75 15 24 83

fax 75 15 76 88

Leder Bodil Karlssen

Underkontor i Svolvær

Vestfjordgt. 64. Postboks 97, 8301 Svolvær

tlf. 76 07 04 84

fax 76 07 23 17

Leder Herman Hansen

Underkontor i Narvik

Kongensgt. 51. Postboks 86, 8502 Narvik

tlf. 76 94 38 88

fax 76 94 38 53

Leder Randi Nilssen

Bodø hybelhus

Hålogalandsgt. 108 A. Postboks 112, 8001 Bodø

tlf. 75 52 26 18

fax 75 52 24 95

Bestyrer Sigurd Schulz

Kriminalomsorg i frihet i Troms

Søndre Tollbugt. 3. Postboks 343, 9254 Tromsø

tlf. 77 66 19 00

fax 77 66 19 01

Kontorsjef Toril Sandsmark

Underkontor i Harstad

Rikard Kaarbøsgt. 1, 9405 Harstad

tlf. 77 06 51 55

fax 77 06 42 11

Leder Ole Nic. Norman

Kriminalomsorg i frihet i Finnmark

Storgt. 23. Postboks 44, 9601 Hammerfest

tlf. 78 42 81 50

fax 78 42 81 55

Kontorsjef Erling-Ivar Moberg

Underkontor i Kirkenes

Dr. Wesselsgt. 9, 3 etg. Postboks 192, 9901 Kirkenes

tlf. 78 99 24 00

fax 78 99 27 60

Leder Aud Tove With

Underkontor i Karasjok

Storgt. 1. Postboks 91, 9730 Karasjok

tlf. 78 46 73 10

fax 78 46 74 75

Andre aktuelle adresser

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Møllergt. 10, 0179 Oslo

tlf. 23 06 15 89

fax 22 42 46 48

Kriminalomsorgens yrkesforbund

Lakkegt. 3. Postboks 9241 Grønland, 0134 Oslo

tlf. 21 01 36 00

fax 21 01 36 89

FO Fellesorganisasjonen for vernepedagoger,

sosionomer og vernepleiere

Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo

tlf. 23 06 11 70

fax 22 11 46 55

Det kriminalitetsforebyggende råd

Møllergt. 79. Postboks 8005 dep, 0179 Oslo

tlf. 22 24 55 95

fax 22 24 27 28

Statens trykksakekspedisjon

Postboks 8169 Dep, 0034 Oslo

tlf. 22 24 98 60

fax 22 24 27 86

Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet

Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo

tlf. 22 24 90 90

fax 22 24 95 40

Statens utdanningskontor i Hordaland

Postboks 614, 5001 Bergen

tlf. 55 23 75 00

fax 55 23 75 10

Sosial- og helsedepartementet

Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo

tlf. 22 24 90 90

fax 22 24 95 75

Statens helsetilsyn

Postboks 8128 Dep, 0032 Oslo

tlf. 22 24 90 90

fax 22 24 95 90

Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo

tlf. 22 24 90 90

fax 22 24 95 50

Statens bibliotektilsyn

Postboks 8145 Dep, 0033 Oslo

tlf. 21 02 17 00

fax 21 02 17 01

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo

tlf. 22 24 90 90

fax 22 24 27 40

Arbeidsdirektoratet

Postboks 8127 Dep, 0032 Oslo

tlf. 23 35 24 00

fax 23 35 27 50

Direktoratet for kriminalforsorgen Danmark

Klareboderne 1, DK - 1115 København K

tlf. 45- 33 11 55 00

fax 45- 33 14 03 45

Kriminalvårdsstyrelsen

Slottsgatan 78, S - 601 80 Norrköping

tlf. 46-11 4 96 30 00

fax 46-11 4 96 36 40

Kriminalvården Sverige

Fångevardsstyrelsen. Postboks 45024
S - 10430 Stockholm,

tlf. 46-8 51 92 30 00

fax 46-8 79 17 66 8

Kriminalomsorgen Island

Hverfisgøtu 13, I - 105 Reykjavik

tlf. 35-45 54 40 00

fax 35-45 54 38 65

Justisministeriet Finland -

Kriminalvården

Albertsgatan 25. Postboks 31 FIN - 00181 Helsingfors

tlf. 35 8 91 82 51

fax 35 8 91 82 57 730