Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2010