KS1-rapport om fremtidig lokalisering av Kulturhistorisk museum

I tråd med retningslinjer for store statlige prosjekter i tidligfasen, er det gjennomført en ekstern kvalitetssikring av regjeringens beslutningsgrunnlag for et fremtidig kulturhistorisk museum i Oslo.

En ekstern kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget for et fremtidig kulturhistorisk museum i Oslo er nå avsluttet. Statsråd Tora Aasland mottar rapport fra Metier og Møreforskning, som har gjennomført kvalittessikrringen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Lenke til rapport fra Metier AS og Møreforsking AS, som har gjennomført ekstern kvalitetssikring på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Med utgangspunkt i at vikingskipene blir værende på Bygdøy, har Metier AS og Møreforsking utredet to tilleggsalternativer. Tilleggsvurderingene ble lagt inn i hovedrapporten og publisert 20. november.

Lenke til oppdatert rapport fra Metier AS og Møreforskning AS (KS1 versjon 1.1)

Alternativ Bygdøy/Bjørvika 1: Oppgradering av vikingskipshuset på Bygdøy og etablering av nytt museum i Bjørvika, bestående av Etnografisk museum, Myntkabinettet, Oldsakssamlingen.
 
Alternativ Bygdøy/Bjørvika 2: Fullverdig vikingtidsmuseum på Bygdøy og etablering av nytt museum i Bjørvika, bestående av Etnografisk museum og Myntkabinettet.

 

Lenke til KDs behov-,strategi- og kravdokument

Lenke til KDs alternativanalyse

Lenke til KDs svarbrev til Metier AS og Møreforsking AS 030709

Lenke til KDs svarbrev til Metier AS og Møreforsking AS 090909