Kulturrådets museumsundersøkelse 2018

Kulturrådet

I oktober 2016 ba Stortinget regjeringen om å gjennomføre en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt og synliggjøre framtidsutfordringer i et helhetlig museumstilbud.

Dokument 8:13 S, 2016–2017 (Stortingets nettside)

For å bidra til et kunnskapsgrunnlag for en slik vurdering, har Kulturrådet gjennomført en spørreundersøkelse blant alle museer med driftsmidler fra Kulturdepartementet (KUD). Undersøkelsen er gjennomført i dialog med departementet.

Rapporten "Kulturrådets museumsundersøkelse 2018" (.pdf)