Kunnskapsoversikt: Private bidrag til frivillig sektor i Norge

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor v/ Karl Henrik Sivesind

Hvilke tradisjoner har man for pengegaver i Norge? Har det filantropiske landskapet i Norge endret seg de siste 15 årene? Hvor kommer de private bidragene fra – og hvor viktig er de som inntektskilde for frivillig sektor?

Private bidrag til frivillig sektor i Norge - En kunnskapsoversikt av Karl Henrik Sivesind, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (.pdf)