Kompetansesituasjonen i kommunene

Saga Corporate Advisors har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet en rapport om kompetansesituasjonen i kommunene. Rapporten gir en systematisk gjennomgang og kartlegging av eksisterende kunnskap om kompetansesituasjonen i kommunene og kommer med forslag til mulige områder for nye utredninger.