Kunnskapsstatus om seksuell trakassering

NTNU har på oppdrag fra BLD laget en oppdatert kunnskapsstatus om seksuell trakassering blant elever i ungdomsskolen og videregående opplæring.

Kunnskapsstatusen gir en oversikt over norsk og annen nordisk forskning på bakgrunn av tilgjengelig kunnskap for perioden 2007-2015.

Les rapporten her (PDF)