Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten

STAMI-rapport nr. 4 årgang 18 (2017)

Statens arbeidsmiljøinstitutt har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet foretatt en kartlegging og gjennomgang av kunnskapen om helseeffekter av yrkesdykking.

Rapporten vil blant annet inngå som en del av grunnlaget i myndighetenes oppfølging av sikkerhet i forbindelse med yrkesdykking, og forebygging av helseskader og sykdom i denne sammenheng.

Rapporten