Kvalitet for alle penga? En evaluering av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater

Kulturminister Hadia Tajik mottok 19. juni rapporten om evaluering av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater.

Vedlegg:  

Egenevaluering av Nationaltheatret (.pdf) (Nationaltheatrets egenevaluering)

Vedlegg til Nationaltheatrets egenevaluering (.pdf) (Nationaltheatret vedlegg)

Egenevaluering av Rogaland Teater AS (.pdf)

Egenevaluering av Sogn og Fjordane Teater (.pdf)