Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) for E6 Alta - Avlastningsveg

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har utført kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) for E6 Alta - Avlastningsveg.

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har utført kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) for E6 Alta - Avlastningsveg, på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Bakgrunnen for at det nå vurderes tiltak i Alta er ønsket om bedre framkommelighet, samt at ny infrastruktur ønskes for å videreutvikle bolig- og næringsareal i Alta, går det frem av rapporten. Europavei 6 går gjennom Alta sentrum og det er i dag høy trafikk på deler av det 13 kilometer lange utredningsområdet. I utkanten av utredningsområdet er trafikken lav, og det påpekes i utredningen at mer enn 90 prosent av trafikken er lokaltrafikk.

Les rapporten (pdf)