Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1): Rv. 35 Hokksund-Jevnaker

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Metier AS og Møreforsking Molde AS gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredning (KVU) for rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker.

Les rapporten (pdf)

Se også: KVU for samme strekning