Forsiden

Kvalitetssikring av konseptvalgsutredning for godsterminal i Drammen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Terramar og Oslo Economics kvalitetssikret (KS1) Jernbaneverkets konseptvalgutredning (KVU) for godsterminal, sporarealer og –kapasitet i Drammensområdet.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Terramar  og Oslo Economics kvalitetssikret (KS1) Jernbaneverkets konseptvalgutredning (KVU) for godsterminal, sporarealer og –kapasitet i Drammensområdet.

Regjeringen vil komme tilbake til denne saken i Nasjonal transportplan 2014-2023 som legges fram i april 2013. 

Les kvalitetssikringsrapporten (KS1) her.

Les konseptvalgsutredningen (KVU) fra Jernbaneverket her.