Kvalitetssikring (KS1) av E39 Aksdal-Bergen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomført en kvalitetssikring av beslutningsunderlaget for konseptvalg for prosjektet E39 Aksdal-Bergen.

Les rapporten (pdf)

Se også:

Tilleggsutredning til konseptvalgutredning E39 Aksdal - Bergen

KVU - Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen