Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Harstad

På oppdrag av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet er det gjennomført kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Harstad.

Det er Advansia AS, Samfunns- og næringslivsforskning AS og Det Norske Veritas AS som har utarbeidet rapporten.

Les rapporten (pdf)