Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Grenland

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet er det gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Grenland.

Rapporten er utarbeiodet av Metier AS og Møreforsking Molde AS.

Les rappporten (pdf)