Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren

Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren, utført av Det Norske Veritas AS, Advansia AS og Samfunns- og næringslivsforskning AS på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Les rapporten (pdf)