Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Transportsystemet i Nedre Glommaregionen

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet er det gjennomført kvalitetssikring av konseptvalgutredning for Transportsystemet i Nedre Glommaregionen.

kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Transportsystemet i Nedre GlommaregionenAdvansia AS, Samfunns‐ og næringslivsforskning AS og Det Norske Veritas AS har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Transportsystemet i Nedre Glommaregionen.

Les rapporten (pdf)