Kvalitetssikring (KS1) av Konseptvalgutredning (KVU) for Vegforbindelser øst for Oslo

På oppdrag for Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Menon Economics, Holte Consulting og A-2 Norge gjennomført kvalitetssikring (KS1) av Konseptvalgutredning (KVU) for «Vegforbindelser øst for Oslo».

Les rapporten (pdf)