Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for Orkdalsregionen

EY, WSP Norge, WSP Sverige og SINTEF har gjennomført kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for Orkdalsregionen på vegne av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Oppdraget er gjennomført i perioden mars-august 2020.

Les rapporten (pdf)