Kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og Rv3 Hedmark grense-Ulsberg

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Metier AS og Møreforsking Molde AS gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning (KVU) for E6 Oppland grense-Jaktøya og Rv3 Hedmark grense-Ulsberg.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Metier AS og Møreforsking Molde AS gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning (KVU) for E6 Oppland grense-Jaktøya og Rv3 Hedmark grense-Ulsberg.

Les rapporten (pdf)