Kvalitetssikring (KS1): E6 Mørsvikbotn - Ballangen

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Det Norske Veritas AS, Samfunns- og næringslivsforskning AS og Advansia AS gjennomført kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning av E6 Mørsvikbotn - Ballangen.

Les rapporten (pdf)