Kvalitetssikring (KS1) tilleggsrapport for rv. 15 Strynefjellet

Møreforskning Molde og Metier AS har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS1) tilleggsrapport av konseptvalgutredning (KVU) for rv. 15 Strynefjellet.

Les rapporten (pdf).