Forsiden

Kvalitetssikringsrapport (KS1) for KVU E10 Fiskebøl-Å

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en konseptvalgutredning for E10 Fiskebøl-Å. Utredningen ser nærmere på behov for tiltak på den 160 km lange strekningen på E10 mellom Fiskebøl og Å i Nordland. Nå er den kvalitetssikret.

Det er konsulentsammenslutningen Atkins og Oslo Economics som har gjennomført kvalitetssikringen.

Les hele rapporten

Vedlegg:
Vedlegg 1: Gjennomføring av oppdraget
Vedlegg 2: Usikkerhetsanalyse
Vedlegg 3: Samfunssøkonomisk analyse
Vedlegg 4: Notat 1 av 22. januar 2016