Kvalitetssikringsrapport (KS2) for E39 Bjørset-Skei

Prosjektet E39 Bjørset-Skei utgjør en av delstrekningene som er planlagt utbedret på strekningen E39 Lavik-Skei. Strekningen ligger i Jølster kommune, Sogn og Fjordane fylke. Prosjektet har nå blitt kvalitetssikret (KS2).

Den eksterne kvalitetssikringen er utført av DNV GL AS, ÅF Advansia AS og Menon Business Economics AS.

Kvalitetssikringsrapport (KS2 for E39 Bjørset - Skei