Kvalitetssikringsrapport (KS2) for Ny E16, Eggemoen - Olum

DNV GL AS og ÅF Advansia AS har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet ogFinansdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS2) av vegprosjektet Ny E16, Eggemoen - Olum.

Les rapporten (pdf)