Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Laks- og innlandsfiskloven

LOV 1992-05-15 nr 47 Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. (laks- og innlandsfiskloven)

Laks- og innlandsfiskloven regulerer anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) og innlandsfisk. Med innlandsfisk menes all annen fisk i vassdrag enn anadrom laksefisk, inkludert ål.

Bestemmelsene om innlandsfisk gjelder som utgangspunkt også for kreps. Loven har som formål å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Enkelte av lovens bestemmelser (blant annet importforbud og regler om kultiveringstiltak) er gjort gjeldende for alle ferskvannsorganismer.

Se loven på lovdata.no
Til toppen