Langpendling innenfor intercitytriangelet

Rapporten fra Transportøkonomisk institutt presenterer en analyse av langpendling til Osloområdet innenfor intercitytriangelet på Østlandet. Analysene er basert på registerdata og en egen spørreskjemaundersøkelse på Internett foretatt i juni 2011.

Les rapporten hos Transportøkonomisk instiitutt