Lærernes syn på forskning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

De fleste norske lærere mener at pedagogisk forskning for sjelden behandler spørsmål som er viktige for læreres daglige virke.

Undersøkelsen er foretatt av TNS-gallup blant lærere i grunn- og videregående skole.


Lærernes syn på forskning