Lavinnskuddsboliger - En felle for boligkjøpere?

Rapporten kartlegger omfang og problemer knyttet til lavinnskuddsboliger.