Lønnsgarantiloven

LOV 1973-12-14 nr 61: Lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.

For betaling av krav på lønn og dermed likestilte krav som ikke kan dekkes på grunn av konkursåpning hos arbeidsgiveren, innestår staten etter reglene i denne lov.

Se loven på lovdata.no