Lov om avgift på forestillinger m.v.

Lov 10. juni 1966 nr. 3 om avgift til statskassen på inngangspenger til forestillinger og framvisninger m.v.

For så vidt Stortinget vedtar at det skal svares avgift til statskassen på inngangspenger til forestillinger og framvisninger m.v. kommer de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov til anvendelse.

Se loven på lovdata.no