Lov om Bankenes sikringsfond

Lov 23. mars 2018 nr. 3 om Bankenes sikringsfond

Bankenes sikringsfond skal utføre forvaltningsoppgaver og administrative gjøremål som gjelder innskuddsgarantiordningen og innskuddsgarantifondet i samsvar med bestemmelsene i finansforetaksloven kapittel 19.

Se loven på lovdata.no