Endringslov til midlertidige lover, covid-19, forlengelse

Endringer i midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 52 om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Se forskriften på lovdata.no