Lov om ferie med sentrale forskrifter

Lov om ferie med sentrale forskrifter

Lovtekst og forskrifter på Lovdata.