Lov om interkommunale selskaper

Lovfortolkninger

Lov om interkommunale selskaper

Lovfortolkninger.

§ 59

Valg av medlemmer til representantskapet

H-19/05

§ 6

Lov om interkommunale selskaper § 6 – valg av representantskapsmedlemmer

H-15/03

§ 6, 2. ledd

Krav om kjønnsrepresentasjon ved val av representantskap i interkommunale selskap

H-09/04

Oppløsning av kraftselskap - anvendelse av lov om interkommunale selskaper m.v .

H-15/03

§ 1

Deltakelse av utenlandske kommuner i interkommunale selskaper

H-15/01

§ 15, kommunelova § 40 nr. 3 og forvaltningslova § 6

Forhandlingar med interkommunale selskap - habilitet

H-09/04

§ 40 og 41

Overgang frå interkommunalt selskap etter kommunelova § 27 til aksjeselskap – dokumentavgift

H-3/02

Kommuneloven § 60

Lov om interkommunale selskap og revisjonsenheter – kommunelovens anvendelse

H-15/01

Representantskapet – bruk av fullmakter

H-02/06

[ Tilbake til oversikten over lovfortolkninger ]