Lover og regler

Lov om konvensjon om reingjerder

Landbruks- og matdepartementet

LOV-1983-03-11-9 Lov om samtykke til å sette i kraft en konvensjon mellom Norge og Finland om bygging av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to riker.

Se loven på lovdata.no