Lov om offentlig støtte

LOV 1992-11-27 nr 117: Lov om offentlig støtte

Se loven på lovdata.no