Lover og regler

Lov om reindrift i visse kommuner

Landbruks- og matdepartementet

LOV-1984-12-21-101 Lov om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal.

Se loven på lovdata.no