Lov om vederlag for kunstvisning

Lov 28. mai 1993 nr. 52 om vederlag for visning av billedkunst og kunsthåndverk m.v. (Lov om vederlag for kunstvisning )

For offentlig visning av eksemplarer i offentlig eie av verk av billedkunst og kunsthåndverk og fotografiske verk skal det ytes vederlag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Det samme gjelder for offentlig visning av slike eksemplarer som er eid av institusjoner som mottar støtte fra det offentlige.

Se loven på lovdata.no