Lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 21. juli 1916 nr. 2 om vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser