Lufthavnavgifter i Norge

Takstsystemets struktur og betydning for tilbud og etterspørsel

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet er det utarbeidet en rapport om lufthavnavgiftenes betydning for tilbud og etterspørsel.

""På oppdrag fra Samferdselsdepartementet er det utarbeidet en rapport om lufthavnavgiftenes betydning for tilbud og etterspørsel.

Rapporten er utarbeidet av Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen i Bodø og Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS).

Les rapporten - SIB-rapport 2/2011 (pdf)