M-1/2012 - Rundskriv næringsutvikling 2012

Midlar til bygdeutvikling 2012 - Løyving på fylkesnivå. Midlar til frukt- og bærproduksjon-reiseliv og kulturlandskap på vestlandet. Midlar til prosjektet mat langs nasjonale turistveier. Midlar til oppfølging av tiltak i regionale handlingsprogram for økologisk landbruk 2012-tildeling på fylkesnivå.