M-1/2012 - Rundskriv næringsutvikling 2012

Midlar til bygdeutvikling 2012 - Løyving på fylkesnivå.
Midlar til frukt- og bærproduksjon-reiseliv og kulturlandskap på vestlandet.
Midlar til prosjektet mat langs nasjonale turistveier.
Midlar til oppfølging av tiltak i regionale handlingsprogram for økologisk landbruk 2012- tildeling på fylkesnivå.