M-42/1995 - Vedr.ny forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke mv.

R-405 (15.05.1995)

Rundskriv
M-42/1995
R-405

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/10978

12. juni 1995

Forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke mv.

Adresseliste

Ny forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke mv.

Vedlagt følger ny forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke mv., fastsatt av departementet den 12. juni 1995.

Forslaget som ble sendt til høring inneholdt mange endringer, og ikke uventet har det kommet inn mange og tildels omfattende uttalelser. De viktigste endringene, nemlig overgangen til kalenderår og innføringen av månedlige terminer, ble stort sett hilst velkommen og er sånn sett uproblematisk å gjennomføre. På enkelte av de andre forslagene var det heller delte oppfatninger. For en nærmere orientering vises det til vedlagte skriv hvor vi redegjør for de beslutningene som er tatt.

Vedlagt er også skjemaer for rapportering av uorganisert omsetning. (Ikke elektronisk)

Første månedlige innbetaling vil skje i september 1995 for virke som er levert i perioden 1.8.94 til 31.8.95.

Med hilsen

Oluf Aalde

Rune Nordrum
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55