Mai 1998 Bruk av revisorattestasjoner i statlig tilskuddsforvaltning

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Bruk av revisorattestasjoner i statlig tilskuddsforvaltning