Meld. St. 12 (2013–2014)

Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2011 og 2012

Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2011 og 2012

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no