Meld. St. 16 (2011–2012)

Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2009 og 2010

Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2009 og 2010

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no