Meld. St. 14 (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet

Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no