Meld. St. 14 (2011–2012)

Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet

Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget