Ot.prp. nr. 62 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Om lov om endringer i energiloven

Om lov om endringer i energiloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget